1994

1. Τσατσάκης Α.Μ., (1994) Θέματα Τοξικολογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης, σελ 9-180

1990

1. Τσατσάκης Α.Μ., (1990) Εισαγωγή στη Χημική Τεχνολογία: Διαδικασίες και Συσκευές. Πανεπιστήμιο Κρήτης, σελ. 1- 200.

1989

1. Τσατσάκης Α.Μ. (1989) Εργαστηριακές Ασκήσεις Γενικής Χημείας II. Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση, Πανεπιστήμιο Κρήτης σελ. 1- 96.

1987

1. Tσατσάκης Α.Μ. (1987) Εργαστηριακές Ασκήσεις Γενικής Χημείας I, Πανεπιστήμιο Κρήτης σελ. 1- 110

1988

1. Χρηστάκη Μ, Τζατζαράκης Μ., Τσατσάκης Α.Μ. Εργαστηριακός οδηγός στην Τοξικολογική Ανάλυση, Πανεπιστήμιο Κρήτης, σελ 1-200.

 

 

Professor Tsatsakis is Director at the Toxicology Science and Research Centre in the Department of Forensic Sciences of the Medical School in the University of Crete and The University Hospital.